Các biện pháp để kỳ thi THPT Quốc gia 2019 công bằng, minh bạch