Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có gần 2.900 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cả nước có gần 2.900 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 2/1) Đến hết tháng 11/2017, cả nước có 2.884 xã (32,30%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

 • Ngày:
  02/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ