Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có 779 cơ quan báo chí

Cả nước có 779 cơ quan báo chí

Hà Nội (TTXVN 5/1) Tính tới ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, 21.132 nhà báo. Trong năm qua, báo chí tiếp tục vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 • Ngày:
  05/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ