Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có 561.064 doanh nghiệp đang hoạt động

Cả nước có 561.064 doanh nghiệp đang hoạt động

Hà Nội (TTXVN 9/2) Tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động do ngành Thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 của cả nước ước tính là 561. 064 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với năm 2016.

 • Ngày:
  09/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ