Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có 32,1 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Cả nước có 32,1 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Hà Nội (TTXVN 13/1) Tính chung năm 2020, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm của cả nước đạt 53,4 triệu người; 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19.

 • Ngày:
  13/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ