Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có 27.353 dự án FDI còn hiệu lực

Cả nước có 27.353 dự án FDI còn hiệu lực

Hà Nội (TTXVN 26/12) Tính lũy kế đến ngày 20/12/2018, cả nước có 27.353 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD.

 • Ngày:
  26/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ