Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Cả nước có 18 triệu lao động phi chính thức

Cả nước có 18 triệu lao động phi chính thức

Hà Nội (TTXVN 7/10) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động phi chính thức đã tăng từ 16,8 triệu người năm 2014 lên 18,01 triệu người năm 2016, với mức lương bình quân chỉ 4,4 triệu đồng/ người/ tháng.

 • Ngày:
  07/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ