Bưởi là trái cây thứ 7 của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ
#IG-105425

Kinh tế - Hội nhập

Bưởi là trái cây thứ 7 của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 18/10) Sau hơn 5 năm đàm phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Như vậy, trái bưởi tươi của Việt Nam (citrus maxima) là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.
Xuất bản:Thứ ba, 18/10/2022 14:14 (GMT+7)