Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Bốn giống chó quý của Việt Nam

Bốn giống chó quý của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/2) Việt Nam có bốn giống chó nội được gọi là tứ đại quốc khuyển gồm chó Bắc Hà, chó lài, chó H’Mông cộc đuôi và chó Phú Quốc.

 • Ngày:
  17/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ