Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F1?
#IG-42615

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F1?

Hà Nội (TTXVN 30/12) Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:
Xuất bản:Thứ năm, 30/12/2021 11:35 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19