Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0?
#IG-42614

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0?

Hà Nội (TTXVN 30/12) Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau:
Xuất bản:Thứ năm, 30/12/2021 11:34 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19