Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là ca bệnh nghi ngờ?
#IG-63640

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là ca bệnh nghi ngờ?

Hà Nội (TTXVN 16/4) Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Trong đó, người được coi là ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp sau:
Xuất bản:Thứ bảy, 16/04/2022 15:47 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19