Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Người tiếp xúc gần (F1)
#IG-63639

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Người tiếp xúc gần (F1)

Hà Nội (TTXVN 16/4) Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Trong đó, người được coi là tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp trong hình. Một quy định mới nữa là F1 không còn phải cách ly.
Xuất bản:Thứ bảy, 16/04/2022 15:44 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19