Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1)
#IG-63662

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1)

Hà Nội (TTXVN 19/4) Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1). Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0 đang trong thời kỳ lây truyền, F1 phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp y tế để phòng tránh lây nhiễm.
Xuất bản:Thứ ba, 19/04/2022 09:52 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19