Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố (tính đến 22/10/2021)
#IG-41897

Y tế - Cộng đồng

Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố (tính đến 22/10/2021)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Ngày 22/10/2021, Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 26 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 37 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), không có địa phương cấp độ 3 (nguy cơ cao) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Ba thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/10/2021 18:10 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19