Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn
#IG-19764

Chính trị - Ngoại giao

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Xuất bản:Thứ năm, 08/04/2021 11:05 (GMT+7)