Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
#IG-105461

Chính trị - Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Hà Nội (TTXVN 21/10) Với đa số phiếu đại biểu tán thành, chiều 21/10/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất bản:Thứ sáu, 21/10/2022 16:21 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ