Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
#IG-19756

Chính trị - Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.