Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
#IG-19755

Chính trị - Ngoại giao

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội (TTXVN 8/4) Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.