Bộ Tài chính lần thứ 8 liên tiếp đứng đầu xếp hạng Vietnam ICT Index
#IG-20052

Giáo dục - Khoa Học

Bộ Tài chính lần thứ 8 liên tiếp đứng đầu xếp hạng Vietnam ICT Index

Hà Nội (TTXVN 28/4) Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2020, Bộ Tài chính lần thứ 8 liên tiếp đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp dịch vụ công với ICT Index đạt 0,8002.
Xuất bản:Thứ tư, 28/04/2021 11:22 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ