Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng đầu tư nước ngoài đến  năm 2030
#IG-13830

Chính trị - Ngoại giao

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Hà Nội (TTXVN 24/8) Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một số mục tiêu định hướng chủ yếu sau:
Xuất bản:Thứ bảy, 24/08/2019 09:23 (GMT+7)