Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
#IG-20317

Kinh tế - Hội nhập

Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Hà Nội (TTXVN 30/5) Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân đầu người cả nước đạt 4,23 triệu đồng/tháng, trong đó Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt hơn 7 triệu đồng/tháng.
Xuất bản:Chủ nhật, 30/05/2021 15:13 (GMT+7)