Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Biến động giá dầu Brent Biển Bắc giai đoạn 2011-2015

Biến động giá dầu Brent Biển Bắc giai đoạn 2011-2015

Hà Nội (TTXVN 28/1) Biến động giá dầu Brent Biển Bắc giai đoạn 2011-2015

 • Ngày:
  28/01/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ