Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Biên chế công chức năm 2020 giảm hơn 6.000 người

Biên chế công chức năm 2020 giảm hơn 6.000 người

Hà Nội (TTXVN 23/10) Tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù năm 2020 giảm 6.081 biên chế, còn 253.517 biên chế so với năm 2019.

 • Ngày:
  23/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ