Bí thư Trung ương Đảng khóa XII Trần Thanh Mẫn
#IG-10190

Chính trị - Ngoại giao

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII Trần Thanh Mẫn

Hà Nội (TTXVN 9/5) Ngày 9/5/2018, tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Xuất bản:Thứ tư, 09/05/2018 17:06 (GMT+7)