Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện
#IG-11401

Y tế - Cộng đồng

Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện

Hà Nội (TTXVN 18/11) Sau 5 năm thực hiện, Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018 đã xây dựng và hình thành 23 bệnh viện hạt nhân và 127 bệnh viện vệ tinh, từng bước giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện, đặc biệt là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Xuất bản:Chủ nhật, 18/11/2018 15:57 (GMT+7)