Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra từ 23-26/5/2019

Bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra từ 23-26/5/2019

Hà Nội (TTXVN 22/2) Từ ngày 23-26/5/2019, người dân các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ bỏ phiếu để chọn ra đại diện của quốc gia mình tại Nghị viện châu Âu. Dưới đây là kết quả bầu cử năm 2014 và dự báo kết quả cuộc bầu cử sắp tới.

 • Ngày:
  22/02/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ