Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2018

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2018

Hà Nội (TTXVN 5/11) Cuộc bầu cử diễn ra ngày 6/11/2018

 • Ngày:
  05/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ