Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam
#IG-115753

Văn hóa - Xã hội

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/11) Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.
Xuất bản:Thứ tư, 23/11/2022 05:53 (GMT+7)