Bao nhiêu thế hệ để một gia đình thu nhập thấp chuyển sang thu nhập trung bình?
#IG-12040

Kinh tế - Hội nhập

Bao nhiêu thế hệ để một gia đình thu nhập thấp chuyển sang thu nhập trung bình?

Hà Nội (TTXVN 29/1) Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phải mất 13 thế hệ để một gia đình có thu nhập thấp ở Colombia đạt thu nhập trung bình trong khi ở Đan Mạch chỉ mất hai thế hệ.
Xuất bản:Thứ ba, 29/01/2019 08:32 (GMT+7)