Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Bao nhiêu thế hệ để một gia đình thu nhập thấp chuyển sang thu nhập trung bình?

Bao nhiêu thế hệ để một gia đình thu nhập thấp chuyển sang thu nhập trung bình?

Hà Nội (TTXVN 29/1) Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phải mất 13 thế hệ để một gia đình có thu nhập thấp ở Colombia đạt thu nhập trung bình trong khi ở Đan Mạch chỉ mất hai thế hệ.

 • Ngày:
  29/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ