Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: 8 trường hợp không được bồi thường
#IG-19451

Văn hóa - Xã hội

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: 8 trường hợp không được bồi thường

Hà Nội (TTXVN 5/3) Theo Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ 1/3/2021, có 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại.
Xuất bản:05-03-2021