Bảo đảm nhà ở thông thoáng
#IG-21591

Y tế - Cộng đồng

Bảo đảm nhà ở thông thoáng

Hà Nội (TTXVN 23/9) Để bảo đảm nhà ở thông thoáng, cần luôn mở cửa sổ, cửa lối đi khi có thể để không khí luôn được lưu thông, không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm, không để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung...
Xuất bản:Thứ năm, 23/09/2021 09:46 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19