Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng
#IG-19569

Văn hóa - Xã hội

Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng

Hà Nội (TTXVN 19/3) Khi tham gia vào môi trường mạng, trẻ em có nhiều lợi ích nhưng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy cơ xâm hại, mất an toàn.Do đó, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cha mẹ cần dành thời gian trên mạng với trẻ, dậy cho trẻ thói quen trực tuyến lành mạnh và an toàn…
Xuất bản:Thứ sáu, 19/03/2021 08:52 (GMT+7)