Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

“Bảng vàng” âm nhạc cống hiến qua 13 mùa giải

“Bảng vàng” âm nhạc cống hiến qua 13 mùa giải

Hà Nội (TTXVN 23/3) Qua 13 mùa giải, giải thưởng Cống hiến ngày càng minh chứng cho sự tiếp sức và lan tỏa những giá trị đích thực của nền âm nhạc đại chúng. Giải thưởng luôn bám sát các hoạt động của các cá nhân, tổ chức và nghệ sĩ trong một năm. Sức sống, sự tươi mới, yếu tố trẻ và những tìm tòi sáng tạo luôn được tôn vinh kịp thời, đúng lúc.

 • Ngày:
  23/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ