Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông
#IG-104754

Giáo dục - Khoa Học

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông

Hà Nội (TTXVN 9/8) Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường THPT đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.
Xuất bản:Thứ ba, 09/08/2022 05:05 (GMT+7)