Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Bài học lịch sử của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Bài học lịch sử của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Hà Nội (TTXVN 31/1) Tầm vóc ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn được vận dụng vào những giai đoạn sau này của kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.

 • Ngày:
  31/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ