Bài 7: Ai cần được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước?