Bài 6: Vắc xin AstraZeneca có hiệu quả với các biến thể vi rút mới?
#IG-20432

Y tế - Cộng đồng

Bài 6: Vắc xin AstraZeneca có hiệu quả với các biến thể vi rút mới?

Hà Nội (TTXVN 15/6) Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá mọi dữ liệu hiện có về hiệu lực của vắc xin trong bối cảnh xuất hiện các biến thể vi rút mới.
Xuất bản:Thứ ba, 15/06/2021 15:32 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19