Bắc Ninh: Phấn đấu có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2030
#IG-105102

Kinh tế - Hội nhập

Bắc Ninh: Phấn đấu có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2030

Hà Nội (TTXVN 14/9) Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…
Xuất bản:Thứ tư, 14/09/2022 14:10 (GMT+7)