Bắc Ninh lọt top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về DTI 2021