Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, Trung Bộ nắng nóng cục bộ