Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Average consumer price index rises by 2.5%

Average consumer price index rises by 2.5%

Average consumer price index in the first 9 months marks the lowest rise in the past three years.

 • Ngày:
  30/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ