Australia yêu cầu du khách sơ tán khỏi các khu vực đang bị cháy rừng đe dọa
#IG-14875

Thiên tai - Tai nạn

Australia yêu cầu du khách sơ tán khỏi các khu vực đang bị cháy rừng đe dọa

Hà Nội (TTXVN 2/1) Bang New South Wales, Australia đã phải thiết lập khu vực sơ tán du khách trải dài khoảng 200 km do chưa kiểm soát được các đám cháy rừng. Du khách được cảnh báo phải rời khỏi khu vực này trước 4/1/2020, thời điểm gió lớn và nhiệt độ dự kiến tăng lên trên 40oC.
Xuất bản:Thứ năm, 02/01/2020 18:46 (GMT+7)