Apple tăng lợi nhuận, song giảm doanh số tiêu thụ iPhone