APPF: Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương
#IG-11899

Chính trị - Ngoại giao

APPF: Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội (TTXVN 14/1) Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của diễn đàn mở thúc đẩy sự gắn bó hợp tác giữa nghị viện các quốc gia trong khu vực, góp phần duy trì hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương.
Xuất bản:Thứ hai, 14/01/2019 09:08 (GMT+7)