Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Anh chính thức ra khỏi EU

Anh chính thức ra khỏi EU

Hà Nội (TTXVN 1/2 23 giờ (giờ GMT) ngày 31/1/2020 (6h sáng 1/2 giờ VN), nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.

  • Ngày:
    01/02/2020
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa thế giới
  • Lĩnh vực:
    Chính trị - Ngoại giao
  • [Download]
  • Trang chủ