Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á đạt 5,8% năm 2019

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á đạt 5,8% năm 2019

Hà Nội (TTXVN 16/12) Trong ấn bản bổ sung báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2018, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vẫn duy trì dự báo tăng trưởng khu vực ở mức 6% năm 2018 và 5,8% năm 2019.

 • Ngày:
  16/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ