Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

ACMECS: Mục tiêu và lĩnh vực hợp tác

ACMECS: Mục tiêu và lĩnh vực hợp tác

Hà Nội (TTXVN 14/6) Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS ) đã thúc đẩy hợp tác kinh tế chung và hợp tác song phương để khai thác, phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách.

 • Ngày:
  14/06/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ