Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

999 delegates officially attend the IX Congress of the Vietnam Fatherland Front, 2019-2024 tenure

999 delegates officially attend the IX Congress of the Vietnam Fatherland Front, 2019-2024 tenure

999 delegates officially attend the IX Congress of the Vietnam Fatherland Front, 2019-2024 tenure

 • Ngày:
  17/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: