99% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ công trực tuyến có ích hoặc rất có ích
#IG-20888

Kinh tế - Hội nhập

99% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ công trực tuyến có ích hoặc rất có ích

Hà Nội (TTXVN 23/7) Theo kết quả khảo sát 4.466 doanh nghiệp về tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 do Bộ Công Thương tiến hành, 99% doanh nghiệp từng sử dụng đã đánh giá dịch vụ công trực tuyến là có ích hoặc rất có ích.
Xuất bản:Thứ sáu, 23/07/2021 06:34 (GMT+7)